پروژه در حال انجام

توسعه ميدان گازي پارس جنوبي - فازهاي 17و 18

  

توسعه ميدان گازي پارس جنوبي - فازهاي 17و 18

توسعه ميدان گازي پارس جنوبي - فازهاي 17 و 18

نام پروژه:

شركت نفت و گاز پارس

نام كارفرما:
خليج فارس- فاصله حدود 100كيلومتري ساحل منطقه عسلويه موقعيت جغرافيايي:
در حال انجام وضعيت:
استحصال 2 ميليارد فوت مكعب گاز در روز ( 1 ميليارد فوت مكعب براي هر فاز) هدف:
63.38% پیشرفت کل پروژه:

 

تاسیسات:

بخش اول : عرشه ها و پلها

 • يك سكوي سر چاهي براي هر فاز(جاكت و دك)
 • يك سكوي مشعل همراه با پل ارتباطي براي هر فاز

بخش دوم : خطوط لوله زير دريايي

 • يك خط لوله 32 اينچ همراه با يك خط لوله 4 اينچ Piggy back براي هر فاز

 

شرح کار:

 • مهندسي
 • خريد
 • ساخت
 • پوشش اندود بتن
 • لوله گذاري
 • ساخت و نصب
 • پيش راه اندازي و راه اندازي
   

 

اقدامات انجام شده:

 • بخش سكوها:
  •ادامه مهندسي پايه و تفصيلي سكوها با پيشرفت 96.91 درصد توسط مشاور (
  RWP)
  •ادامه عمليات ساخت سازه عرشه ها در يارد خرمشهر (با پيشرفت 55.54درصد در بخش سازه اي- ساخت متعلقات آغاز نشده است)
  •شروع عمليات ساخت اسپول ها در يارد خرمشهر (با پيشرفت 0.83 درصد.بخشي از عمليات لوله كشي عرشه ها)
  •انجام عمليات نصب
  Cellar Deck  بر روي Drain deck در عرشه 23و 24 و نصبLower Deck  بر روي Cellar Deckدر عرشه 23

 

 

 

گالري عكس | پروژه هاي انجام شده | درباره ما | لينك هاي پيشنهادي | تماس با ما | Home