شركت صنعتي سپندفر شهر

بنام خدا

اطلاعات كلي
شركت سپندفرشهر يك شركت ساخت و ساز مهندسي مي باشد و با در اختيار داشتن گروه هاي متخصص و مجرب توانايي ارائه خدمات و روشهاي كاربردي جهت حل مشكلات موجود در حوزه هاي گوناگون مديريت پروژه ، فني و مهندسي ، كارشناسي ، ساخت و نصب تجهيزات ، لوله كشي ، سازه و تاسيسات ، برق و ابزار دقيق پروژه هاي نفت و گاز را دارا مي باشد.

خدمات پروژه
گروه خدمات پروژه در زمينه مديريت ، شاخه اي از
 ssic مي باشد . اين گروه متخصص و ناظر با بكار بردن فنون مختلف و انجام امور بصورت منسجم ومنظم سبب اعتماد و اطمينان كارفرما مي شوند. پرسنل اين شركت معتقد به انجام كار بر طبق اصول استاندارد و ملاحظات زيست محيطي در صنعت نفت و گاز مي باشند بنابراين در كليه مراحل .......
(ادامه در بخش درباره ما )

فعاليت ها و خدمات
ارائه كليه خدمات فني و مهندسي ، ساخت و ساز و مديريت پروژه هاي نفت و گاز فعال كه شامل سازه هاي فلزي، لوله ، فرايند، ابزار و تجهيزات ، الكترونيكي ، ايمني ، طراحي پايپينگ ، آناليز جريان لوله ها ، حمل و نصب مي باشد .
(ادامه در بخش درباره ما )

 

 

گزارش پروژه ها

سيستم مديريت پروژه مديريت پروژه با بهره مندي از افراد متخصص و مجرب در زمينه لوله كشي ،سازه ، مكانيك ، الكترونيك ،فني و مهندسي ،صنعتي و شيميايي

 

گروه ssicپروژه هايي در ابعاد گوناگون را پذيرفته كه دقت بالاي اين گروه به كاهش زمان و كاهش هزينه ساخت و نيز

 

توانمندي ها در زمينه پروژه ها  سازه : اين شركت داراي يك گروه متخصص در زمينه ساخت مي باشد كه پس آماده سازي و كنترل و با تضمين كار ساخته شده آن را نصب و به كارفرما تحويل مي دهد.

دفتر مركزي :
دفتر مركزي اين شركت در تهران واقع شده كه مرتبط با پروژه ها و پرسنل خويش مي باشد. زمانيكه پروژه ارجاع شده به شركت خارج از تهران باشد چه در داخل كشور و يا در خارج ما قادريم تا اسباب آسايش و رفاه پرسنل را مهيا نماييم.

تلفن : 20–44672616 21 98 + فكس : 44672615  21  98 +   موبايل : 1482198  912  98 +            1387434  912  98 +
 

ايميل :  info@sepandfar.com